ДО3 – Конструкција турбомлазних мотора: Структурни склоп и рад турбомлазних мотора

Предавач: Дејан Денчић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање