ДО – Информациони системи и базе података: Креирање базе података

Предавач: Ивана Аџић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање