ДО – Механика лета: Команде лета – Фиксне и покретне команде

Предавач: Раде Савић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање