ДО – Механика 2: Закон о одржању кинетичке енергије

Предавач: Драган Ковачевић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање