ДО – Аеродинамика – Механика флуида: Бернулијева једначина

Предавач: Страхиња Огњановић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање