ДО – Терети у саобраћају и механизација претовара: Гравитациони уређаји за косо и вертикално преношење терета

Предавач: Смиљана Гаљак

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање