ДО – Електрични погон и опрема у мехатроници: Корачни мотори

Предавач: Милан Поповић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање