ДО – Механика лета: Команде лета – Уређаји за повећање узгона

Предавач: Раде Савић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање