ДО – Хидрауличке и пнеуматске компоненте: Пречистачи – филтери

Предавач: Јово Милиновић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање