ДО – Електрични погони и опрема: Трофазни асинхрони мотор

Предавач: Милан Поповић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање