ДО – Машинска обрада на конвенционалним машинама: Израда конуса на универзалном стругу

Предавач: Горан Пешић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање