ДО – Проста греда

Предавач: Ласло Лисак

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање