СШ1 – Механика и статика: Одређивање отпора ослонца раванских носача, вежбање

Предавач: Љиљана Грујичић

Предавања из стручних предмета