СШ4 – Рачуноводство: Специфичности књиговодства банке – евиденција готовине и готовинских еквивалената

Предавач: Јелена Миошић Дугоњић

Предавања из стручних предмета