ОШ7 – Хемија, 1. час: Хемија и њен значај. Супстанце. Врсте супстанци

Име предавача: Љиљана Ристић, Милош Козић

Предавања за основне школе 2020/21