СШ1 – Техничко цртање са компјутерском графиком: Наредбе за цртање линије

Предавач: Снежана Јовановић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала