СШ3 – Моделирање машинских елемената и конструкција: Моделирање нестандардних машинских делова 1

Предавач: Бобан Марић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала