СШ4 – Радиорадарски примопредајници, системи управљања: Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање – припрема

Предавач: Дејан Црноглавац

Стручни предмети – Машинство и обрада метала