СШ3 – Програмирање за компјутерски управљане машине: Простирање координатног система и карактеристичне тачке у машини

Предавач: Јован Милетић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала