СШ1 – Механика и статика: Одређивање отпора ослонца раванских носача, вежбање

Предавач: Љиљана Грујичић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала