СШ2 – Механика: Одређивање ослонца отпора просте греде

Предавач: Љиљана Грујичић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала