СШ3 – Термодинамика: Прелажење и проналажење топлоте, 1. час

Предавач: Снежана Малишић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала