СШ3 – Моделирање машинских елемената и конструкција: Моделирање склопова и конструкција

Предавач: Бобан Марић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала