СШ4 – Ваздухопловни прописи и орханизација одржавања борбених ваздухоплова: Авио-техничар за ваздухоплов и мотор – припрема

Предавач: Раде Савић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала