СШ4 – Програмирање за компјутерски управљане машине: Пројектовање технологије CAD/CAM система

Предавач: Станко Радовановић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала