СШ1 – Техничко цртање са компјутерском графиком: Припрема екрана за рад

Предавач: Снежана Јовановић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала