СШ2 – Компјутерска графика: Израда 3Д модела, вежба бр. 1

Предавач: Снежана Јовановић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала