СШ2 – Компјутерска графика: Облик-изглед техничког цртежа

Предавач: Жељко Грујчић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала