СШ3 – Програмирање за компјутерски управљене машине: Правила у писању CNC програма

Предавач: Јован Милетић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала