СШ2 – Компјутерска графика: Пресеци и детаљи на техничком цртежу

Предавач: Жељко Грујчић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала