СШ2 и СШ3 – Технологија обраде: Обрада ковањем, обрада пресовањем

Предавач: Мирјана Кесић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала