СШ3 – Програмирање за компјутерски управљене машине: Главне функције за кружна кретања

Предавач: Јован Милетић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала