СШ1 – Механика и статика: Одређивање отпора укљештења и момента укљештења конзоле

Предавач: Љиљана Грујичић

Стручни предмети – Машинство и обрада метала