ДО – Механика: Општи закони динамике

Предавач: Снежана Миленовић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање