ДО – Пројектовање технолошких система: Попречна и уздужна обрада на CNC стругу, 1. део

Предавач: Жељко Антонијевић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање