ДО – Терет у транспорту: Транспорт лакокварљиве робе

Предавач: Јелена Малетић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање