ДО – Терети у транспорту и механизација претовара – Оптимизација слагања јединица руковања на палету

Предавач: Гордана Гиљан

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање