ДО – Компјутерска графика: Моделирање коленастог вратила лежаја

Предавач: Драгана Шимић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање