ДО – Мерење и контрола квалитета, Технолошки поступци са контролом: Организација контроле квалитета

Предавач: Љиљана Танасић Лучић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање