ДО – Пнеуматика и хидраулика: Шема хидрауличких система (Hidraulikus rendszerek sémái), мађарски језик

Предавач: Тамаш Червик

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање