ДО – Рачунарство и информатика: EXCEL

Предавач: Саша Ристивојевић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање