ДО – Равански системи сила (Síkbeli erőrendszerek), мађарски језик

Предавач: Хусар Чила

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање