ДО – Машинска обрада на конвенционалним машинама: Израда навоја стругарским ножем

Предавач: Горан Пешић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање