ДО – Машински елементи: Елементи обртног кретања

Предавач: Душанка Радосављевић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање