СШ2 – Хемија, 1. час: Заступљеност хемијских елемената и њихових једињења у природи. Биогени елементи

Име предавача: Милица Брусин

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21