СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 1. час: Појам и подела трговине

Предавач: Сузана Трифуновић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред