СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 5. час: Малопродајна мрежа, појам, изглед и врста продавница

Име предавача: Милица Јоцковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред