СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 29. час: Врсте допунских услуга

Предавач: Иван Новаковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред