СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 28. час: Појам допунских услуга

Предавач: Љиљана Обрадовић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред