СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 24. час: Редовне продајне услуге класичне продаје – фазе 3 и 4

Предавач: Милица Јоцковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред